Jakie korzyści można odnieść po ubezpieczeniu auta w firmie Ergo Hestia?

Firma Ergo Hestia działa na polskim rynku od 1991 roku. Jej oferta jest stale rozszerzana, dzięki czemu może zaspokoić potrzeby coraz większej grupy klientów. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych wciąż się zmienia i dziś nie wystarczy już tylko oferować podstawowych wariantów polis. Aby odnieść sukces, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno pozwalać na elastyczną zmianę zakresu ochrony oraz dawać możliwość wykupienia usług dodatkowych w pakietach. Taką ofertę przygotowała firma Ergo Hestia.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Pierwsze, na co zwracają uwagę właściciele aut, to możliwość wykupienia obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza ona przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone przez kierowcę pojazdu. Podstawowy zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. W firmie Ergo Hestia właściciel auta uzyskuje jednak dodatkową pomoc, która może polegać na wsparciu działu prawnego, zapewnieniu holowania pojazdu lub wynajęciu samochodu zastępczego.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Istnieje również możliwość skorzystania z usługi nazwanej Bezpośrednią Likwidacją Szkód. Dzięki niej szkodę z ubezpieczenia OC można zgłosić do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, zamiast firmy, z której korzysta sprawca kolizji. Jest to duże ułatwienie, szczególnie dla młodych kierowców dopiero rozpoczynających swoją karierę na drogach.

Ubezpieczenie Autocasco

W firmie Ergo Hestia można również wykupić dodatkowe ubezpieczenie, w tym Autocasco. Możliwe jest uzyskanie ochrony w ramach wariantu All Risk. Obejmuje on szkody powstałe poprzez wszelkie czynniki, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zniszczenia mogą być wyrządzone zarówno przez kierowcę, pasażerów, jak i nieznane osoby trzecie.

Warto dodać, że w firmie Ergo Hestia ubezpieczeniem można objąć przewożone bagaże, w tym urządzenia takie jak telefon lub tablet. Polisa Autocasco pokrywa koszty uzyskania nowych kluczy lub sterowników, a także przywrócenia auto do sprawności w przypadku uszkodzenia w wyniku aktu wandalizmu lub próby kradzieży.

Korzystne rozliczenia szkód

W całym okresie obowiązywania umowy może być zachowana stała suma ubezpieczenia. Dzięki temu, podczas kalkulacji odszkodowania z polisy Autocasco, przyjmowana będzie wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy, a nie z momentu zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Wszystko to sprawia, że ubezpieczenie pojazdu w firmie Ergo Hestia jest jedną z najkorzystniejszych propozycji dostępnych na polskim rynku. W razie wątpliwości warto sprawdzić szczegółowe informacje na stronie internetowej firmy lub skontaktować się z wybranym konsultantem telefonicznie.

Jak działa ubezpieczenie Car Assistance dostępne w znanej firmie Ergo Hestia?

Podstawowym ubezpieczeniem dla każdego kierowcy w Polsce jest polisa odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo można wykupić usługi takie jak Autocasco czy NNW. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje zakup kilku produktów w pakiecie, co pozwala na zmniejszenie ceny składki rocznej. W firmie Ergo Hestia możliwe jest także skorzystanie z oferty ubezpieczenia Car Assistance. Jest to odpowiedź na zwiększające się oczekiwania klientów, którzy oczekują dodatkowych usług bez potrzeby obciążania swojego budżetu.

Szybka pomoc na drodze

Usługa Car Assistance polega na organizacji i pokryciu kosztów udzielenia pomocy na drodze kierowcy, który nie może kontynuować jazdy. Ubezpieczenie w firmie Ergo Hestia działa w trybie całodobowym i można z niego korzystać zarówno podczas podróży, jak i w swoim miejscu zamieszkania. Możliwe jest zapewnienie holowania do warsztatu naprawczego i pojazdu zastępczego. Ergo Hestia pomoże w wymianie uszkodzonego koła lub uruchomieniu silnika po rozładowaniu akumulatora. 

Holowanie do warsztatu

Holowanie pojazdu jest realizowane w sytuacji, gdy przywrócenie auta do sprawności nie jest możliwe na miejscu awarii. Ergo Hestia zapewnia transport na maksymalną odległość 150 kilometrów, co w praktyce wystarcza do skorzystania z każdego typu warsztatu naprawczego. Warto dodać, że holowanie może dotyczyć nie tylko ubezpieczonego auta, lecz także innych samochodów uczestniczących w kolizji. Wynajem auta zastępczego przysługuje na okres naprawy, ale nie dłużej niż 3 dni. Dodatkowo Ergo Hestia zajmie się transportem kierowcy i pasażerów do ich miejsca zamieszkania lub miejsca wypożyczenia drugiego pojazdu. Usługi te powodują, że żadna osoba biorąca udział w nieszczęśliwym zdarzeniu nie pozostanie bez pomocy.

Korzystne odszkodowanie

Firma Ergo Hestia zapewnia ochronę utraty zniżki ubezpieczeniowej w ramach polisy Autocasco. Rabat nie zostanie zmniejszony także po zgłoszeniu szkody. W całym okresie trwania umowy możliwe jest utrzymywanie stałej sumy ubezpieczenia. Dzięki temu do obliczenia wysokości odszkodowania brana jest pod uwagę wartość pojazdu z dnia podpisania umowy. Odszkodowanie będzie więc odpowiadać realnym stratom w mieniu, co nie wynika jednoznacznie z warunków ubezpieczeń w innych firmach. 

Ważne usługi dodatkowe

W razie problemów natury prawnej Ergo hestia (duży wybór na stronie www.superpolisa.pl) daje możliwość wykupienia pomocy prawnika wraz z możliwością reprezentowania ubezpieczonego przed sądem. Ochroną można objąć przedmioty przewożone w uszkodzonym samochodzie, a w przypadku odniesienia obrażeń ciała ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, ratownictwa medycznego i transportu do szpitala. Dzięki rozbudowanym usługom oferta firmy Ergo Hestia zyskuje coraz większe uznanie, szczególnie w grupie długoletnich kierowców codziennie poruszających się po drogach w naszym kraju.

Czy warto zdecydować się na OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to ten rodzaj polisy, który może okazać się jednym z najbardziej przydatnych rodzajów ubezpieczenia. Rzadko kiedy występuje ono jednak jako samodzielny produkt, najczęściej dodawane jest w formie dodatku do polisy mieszkaniowej. Czy warto się jednak na nie zdecydować, czy jest to tylko kolejny sposób firm ubezpieczeniowych na zarobienie dodatkowych pieniędzy? Sprawdźmy.

Czym jest OC w życiu prywatnym

Podczas gdy standardowa polisa mieszkaniowa ma za zadanie zabezpieczyć nasz dom lub mieszkanie oraz jego wyposażenie, celem  OC w życiu prywatnym jest zabezpieczenie naszych pieniędzy w sytuacji, kiedy nieumyślnie wyrządzimy komuś szkodę. W grę wchodzą tu zarówno szkody majątkowe, czyli dotyczące mienia danej osoby, jak i osobowe, czyli uszkodzenia ciała. Pamiętać należy jednak, iż ten rodzaj ubezpieczenia tyczy się jedynie sytuacji występujących w życiu prywatnym, nie zawodowym.

Przykładowe sytuacje, w których możemy skorzystać z ochrony OC w życiu prywatnym:

– zalanie mieszkania sąsiada

– szkody wyrządzone nieumyślnie przez dzieci lub inne osoby pozostające pod naszą opieką

– ugryzienie psa należącego do nas

– uszkodzenie sprzętu w hotelu podczas wyjazdu wakacyjnego

– spowodowanie kontuzji innego zawodnika podczas wspólnego, amatorskiego uprawiania sportu

O odszkodowanie nie możemy się jednak ubiegać w sytuacji, kiedy uszkodzeniu uległo nasze własne mienie lub też szkoda wyrządzona została osobom nam najbliższym lub pozostającym z nami w jednym gospodarstwie domowym. Ponieważ jednak warunki polisy mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej zawsze należy dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Dla kogo przeznaczone jest OC w życiu prywatnym?

Jak wspomniano już wyżej wykupiona polisa pozwala chronić przed szkodami nie tylko wyrządzonymi przez nas, ale także przez naszych domowników oraz hodowane przez nas zwierzęta. Najczęściej obejmować będzie także szkody, które mogą zostać wyrządzone przez osoby pracujące w naszym domu, takie jak sprzątaczka czy opiekunka do dziecka. Jeśli jednak mamy nietypowe hobby lub w niestandardowy sposób spędzamy czas warto zainteresować się dodatkowymi opcjami oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Do najpopularniejszych z nich należą:

– uczestnictwo w polowaniach

– szkody wyrządzone przez agresywne rasy psów lub konie hodowane do celów prywatnych’

– posiadanie niewielkich jednostek pływających

– korzystanie z broni palnej

– ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, dla których nie trzeba kupować obowiązkowego OC